DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza 
informuje, że projekt nr POIG.08.04.00-04-164/13, pt.  Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych obszarów woj. kujawsko-pomorskiego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

     Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie zbudowana nowoczesna sieć radiowa w powiatach bydgoskim i  inowrocławskim.

     Wybudowana w ramach projektu infrastruktura zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu gmin Nowa Wieś Wielka, Gniewkowo, Inowrocław, Pakość, Rojewo oraz Złotniki Kujawskie możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu na najwyższym poziomie. 

Wszystkich mieszkańców tych gmin zainteresowanych przyłączeniem na preferencyjnych warunkach do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Polecane strony:
www.europa.eu    www.poig.gov.pl    www.mrr.gov.pl    www.wwpe.gov.pl

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE na terenach wykluczenia cyfrowego i dzięki pozyskanym środkom będzie wstanie oferować dostęp do Internetu dla mieszkańców niżej wymienionych miejscowości.

Gmina Gniewkowo

  • Chrząstowo
  • Kaczkowo
  • Skalmierowice
  • Wielowieś
  • Wierzchosławice

Gmina Inowrocław

  • Borkowo
  • Gnojno
  • Jaksiczki

Gmina Pakość:

  • Rycerzewo
  • Rycerzewko 

 

Gmina Rojewo:

  • Budziaki
  • Dobiesławice
  • Jezuicka Struga
  • Liszkowo
  • Osiek Wielki
  • Płonkowo
  • Płonkówko
  • Rojewice
  • Wybranowo
  • Zawiszyn

Gmina Złotniki Kujawskie:

  • Broniewo
  • Bronimierz Wielki
  • Dobrogościce
  • Gniewkówiec
  • Kobelniki
  • Leszcze
  • Mierzwin
  • Niszczewice
  • Popowiczki
  • Tupadły

Gmina Nowa Wieś Wielka:

  • Nowa Wioska
  • Tarkowo Dolne

 

Wszystkich mieszkańców tych gmin zainteresowanych przyłączeniem na preferencyjnych warunkach do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Wszystkich mieszkańców tych gmin zainteresowanych przyłączeniem na preferencyjnych warunkach do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Gmina Gniewkowo

  • Chrząstowo
  • Kaczkowo
  • Skalmierowice
  • Wielowieś
  • Wierzchosławice

Gmina Inowrocław

  • Borkowo
  • Gnojno
  • Jaksiczki

Gmina Pakość:

  • Rycerzewo
  • Rycerzewko 

 

Gmina Rojewo:

  • Budziaki
  • Dobiesławice
  • Jezuicka Struga
  • Liszkowo
  • Osiek Wielki
  • Płonkowo
  • Płonkówko
  • Rojewice
  • Wybranowo
  • Zawiszyn

Gmina Złotniki Kujawskie:

  • Broniewo
  • Bronimierz Wielki
  • Dobrogościce
  • Gniewkówiec
  • Kobelniki
  • Leszcze
  • Mierzwin
  • Niszczewice
  • Popowiczki
  • Tupadły

Gmina Nowa Wieś Wielka:

  • Nowa Wioska
  • Tarkowo Dolne

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 1/2013/8.4/POIG                                                Data publikacji: 18.03.2013                                              

Przedmiot zamówienia: Opracowanie analizy finansowej dla projektu zgodnie z wytycznymi konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 - pobierz plik

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/8.4/POIG                                                Data publikacji: 18.03.2014

Przedmiot zamówienia: Usługi rozliczenia projektu: przygotowanie wniosków o płatnościach (zaliczki, refundacje) oraz wniosków sprawozdawczych, aktualizację harmonogramów rzeczowo-finansowych, sporządzanie dokumentów wymaganych do aneksu umowy o dofinansowanie, doradztwo merytoryczne dotyczące poprawnej realizacji projektu pod kątem rozliczenia dofinansowania - pobierz plik

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2014/8.4/POIG                                                Data publikacji: 19.05.2014

Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektów oraz dostarczenie materiałów promocyjnych w formie tradycyjnej i elektronicznej  - pobierz plik

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 2/2014/8.4/POIG w ramach inwestycji pn. "Zapewnienie szrokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych obszarów woj. kujawsko-pomorskiego"- pobierz plik

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2014/8.4/POIG                                                Data publikacji: 10.10.2014Przedmiot zamówienia: Budowa infrastruktury sieciowej, Instalacje odbiorcze dla abonentów, Utrzymanie sieci - pobierz plik

Załącznik nr 1 Wzór: Formularz ofertowy do zapytania ofertowego nr 3/2014/8.4/POIG w ramach inwestycji pn. "Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych obszarów woj. kujawsko-pomorskiego" - pobierz plik

 

Załącznik nr 1 Wzór: Formularz do zapytania ofertowego nr 1/2014/8.4/POIG na usługi rozliczania projektu w ramach inwestycji pt.: „Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych obszarów woj. kujawsko-pomorskiego” - pobierz plik


F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza 
informuje, że projekt nr POIG.08.04.00-04-368/12, pt.  Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych miejscowości woj. kujawsko-pomorskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” został zakończony w dniu 30.06.2014r.

Dzięki finansowemu wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została zbudowana nowoczesna sieć radiowa w powiecie inowrocławskim na terenie gminy Pakość oraz Złotniki Kujawskie.

Wybudowana w ramach projektu infrastruktura zapewniła mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu miejscowości:

  • Będzitówek
  • Będzitowo
  • Będzitowskie Huby
  • Dąbrówka Kujawska
  • Dźwierzchno
  • Jordanowo
  • Krążkowo
  • Leszcze
  • Lisewo Kościelne
  • Palczyn
  • Podgaj
  • Rucewko
  • Tarkowo Górne
  • Wojdal

 możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu na najwyższym poziomie. 

Wszystkich mieszkańców tych miejscowości zainteresowanych przyłączeniem do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Polecane strony:
www.europa.eu    www.poig.gov.pl    www.mrr.gov.pl    www.wwpe.gov.pl

F.H.U. "COMAX" Ryszard Tęcza bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE na terenach wykluczenia cyfrowego i dzięki pozyskanym środkom będzie wstanie oferować dostęp do Internetu dla mieszkańców niżej wymienionych miejscowości.

Gmina Pakość:

  • Wojdal 

Gmina Złotniki Kujawskie:

  • Będzitówek
  • Będzitowo
  • Będzitowskie Huby
  • Dąbrówka Kujawska
  • Dźwierzchno
  • Jordanowo
  • Krążkowo
  • Leszcze
  • Lisewo Kościelne
  • Palczyn
  • Podgaj
  • Rucewko
  • Tarkowo Górne

Wszystkich mieszkańców tych miejscowości zainteresowanych przyłączeniem do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyłączeniem do nowoczesnej usługi świadczonej na wysokim poziomie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi.

Gmina Pakość:

  • Wojdal 

Gmina Złotniki Kujawskie:

  • Będzitówek
  • Będzitowo
  • Będzitowskie Huby
  • Dąbrówka Kujawska
  • Dźwierzchno
  • Jordanowo
  • Krążkowo
  • Leszcze
  • Lisewo Kościelne
  • Palczyn
  • Podgaj
  • Rucewko
  • Tarkowo Górne

Zapytania ofertowe:

Połączony z:

Twój adres IP: 44.201.94.72
Nazwa: ec2-44-201-94-72.compute-1.amazonaws.com
Scroll to top